Tour Hà Nội – Hạ Long 3N2Đ

3 ngày 2 đêm

Hà Nội - Hạ Long

3,570,000 đồng

3,570,000 

Tour tham quan vịnh ăn tối bbq

4 tiếng

Thuyền du lịch vịnh

930,000 đồng

930,000 

Tour Thăm Vịnh Hạ Long trong ngày

4 tiếng - 6 tiếng

Hàng ngày

690,000 đồng

690,000 

Tour Hà Nội – Hạ Long 2N1Đ

2 ngày 1 đêm

Hà Nội - Hạ Long

2,510,000 đồng

2,510,000