SÁNG TẠO ĐỂ NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

Nền tảng bền vững của AMZ được xây dựng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm gắn bó trong lĩnh vực truyền thông sự kiện với hàng loạt các chương trình quảng bá, sự kiện, biểu diễn trong và ngoài tỉnh.

Nổ lực của AMZ là luôn tạo ra nguồn nhân lực trẻ không ngừng sáng tạo kết hợp gu thẩm mỹ nghệ thuật đa phong cách để tạo ra sự khác biệt nhằm gia tăng giá trị thương hiệu và doanh thu góp phần cho sự phát triển thịnh vượng của doanh nghiệp thông qua những chiến lược và giải pháp hiệu quả.

 

DỊCH VỤ

TỔ CHỨC RA MẮT SẢN PHẨM

 

TỔ CHỨC TRI ÂN KHÁCH HÀNG

 

TỔ CHỨC LỄ ĐỘNG THỔ

 

TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM

 

TỔ CHỨC TIỆC TẤT NIÊN

 

TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

 

THI CÔNG PANO

 

THI CÔNG STREET BANNER

 

THI CÔNG BILLBOARD

 

THIẾT KẾ 3D – PHỐI CẢNH

 

SẢN XUẤT VIDEO CLIP

 

CHO THUÊ THIẾT BỊ SỰ KIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” sizes=”(max-width: 1125px) 100vw, 1125px” srcset=”” alt=”” width=”1125″ height=”750″ data-src=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/partner-conference-2019.jpg” data-srcset=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/partner-conference-2019.jpg 1125w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/partner-conference-2019-300×200.jpg 300w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/partner-conference-2019-1024×683.jpg 1024w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/partner-conference-2019-768×512.jpg 768w” />
 

 

” sizes=”(max-width: 1398px) 100vw, 1398px” srcset=”” alt=”” width=”1398″ height=”832″ data-src=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/eve.jpg” data-srcset=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/eve.jpg 1398w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/eve-300×179.jpg 300w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/eve-1024×609.jpg 1024w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/eve-768×457.jpg 768w” />
 

 

” sizes=”(max-width: 1105px) 100vw, 1105px” srcset=”” alt=”” width=”1105″ height=”709″ data-src=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/50211516_372909009940116_6428204773702369280_n.jpg” data-srcset=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/50211516_372909009940116_6428204773702369280_n.jpg 1105w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/50211516_372909009940116_6428204773702369280_n-300×192.jpg 300w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/50211516_372909009940116_6428204773702369280_n-1024×657.jpg 1024w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/50211516_372909009940116_6428204773702369280_n-768×493.jpg 768w” />
 

 

” sizes=”(max-width: 960px) 100vw, 960px” srcset=”” alt=”” width=”960″ height=”636″ data-src=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/kham-pha-to-chuc-activation-la-gi-2-e1646903410404.jpg” data-srcset=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/kham-pha-to-chuc-activation-la-gi-2-e1646903410404.jpg 960w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/kham-pha-to-chuc-activation-la-gi-2-e1646903410404-300×199.jpg 300w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/kham-pha-to-chuc-activation-la-gi-2-e1646903410404-768×509.jpg 768w” />
 

 

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” srcset=”” alt=”” width=”1200″ height=”803″ data-src=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/to-chuc-hoat-dong-roadshow.jpg” data-srcset=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/to-chuc-hoat-dong-roadshow.jpg 1200w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/to-chuc-hoat-dong-roadshow-300×201.jpg 300w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/to-chuc-hoat-dong-roadshow-1024×685.jpg 1024w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/to-chuc-hoat-dong-roadshow-768×514.jpg 768w” />
 

 

” sizes=”(max-width: 1600px) 100vw, 1600px” srcset=”” alt=”” width=”1600″ height=”1062″ data-src=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/gioi-thieu-team-building3.jpg” data-srcset=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/gioi-thieu-team-building3.jpg 1600w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/gioi-thieu-team-building3-300×199.jpg 300w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/gioi-thieu-team-building3-1024×680.jpg 1024w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/gioi-thieu-team-building3-768×510.jpg 768w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/gioi-thieu-team-building3-1536×1020.jpg 1536w” />
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” sizes=”(max-width: 2196px) 100vw, 2196px” srcset=”” alt=”” width=”2196″ height=”1503″ data-src=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/in-standee-quan-tan-binh-1.jpg” data-srcset=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/in-standee-quan-tan-binh-1.jpg 2196w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/in-standee-quan-tan-binh-1-300×205.jpg 300w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/in-standee-quan-tan-binh-1-1024×701.jpg 1024w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/in-standee-quan-tan-binh-1-768×526.jpg 768w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/in-standee-quan-tan-binh-1-1536×1051.jpg 1536w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/in-standee-quan-tan-binh-1-2048×1402.jpg 2048w” />
 

 

” sizes=”(max-width: 1080px) 100vw, 1080px” srcset=”” alt=”” width=”1080″ height=”885″ data-src=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/z3247579795003_e54d04e457ffee6f461bbc65437ef0e0.jpg” data-srcset=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/z3247579795003_e54d04e457ffee6f461bbc65437ef0e0.jpg 1080w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/z3247579795003_e54d04e457ffee6f461bbc65437ef0e0-300×246.jpg 300w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/z3247579795003_e54d04e457ffee6f461bbc65437ef0e0-1024×839.jpg 1024w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/z3247579795003_e54d04e457ffee6f461bbc65437ef0e0-768×629.jpg 768w” />
 

 

” sizes=”(max-width: 1181px) 100vw, 1181px” srcset=”” alt=”” width=”1181″ height=”799″ data-src=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/Thiet-ke-san-xuat-quay-ke-trung-bay01.jpg” data-srcset=”https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/Thiet-ke-san-xuat-quay-ke-trung-bay01.jpg 1181w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/Thiet-ke-san-xuat-quay-ke-trung-bay01-300×203.jpg 300w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/Thiet-ke-san-xuat-quay-ke-trung-bay01-1024×693.jpg 1024w, https://bee-event.vn/wp-content/uploads/2022/03/Thiet-ke-san-xuat-quay-ke-trung-bay01-768×520.jpg 768w” />